x

Gyere, ünnepelj velünk!
2 éves a Családi Mókavár!


Egész héten meglepetésekkel,
szórakoztató játékokkal és foglalkozásokkal várunk!

Nézd meg, hogy milyen érdekességgel várunk »

Szenzoros Integrációs terápia (Ayres terápia)

Kedves Szülők!

"Kisbaba korától kezdve csodáljuk gyermekünk alakulását, változását. Időnként azonban nem értjük mi történik vele, velünk...

  • Miért nem alszik eleget?
  • Miért kell kivágni a címkét a pólójából?
  • Miért nem eszi meg az alma héját?
  • Miért fél a mozgólépcsőn?
  • Miért nem simogathatja meg a szomszéd néni?
  • Miért nem veszi észre, hogy veszélyes helyzetekbe sodorja magát?
  • Miért nem sír, ha fáj valamije, ha megüti magát?
  • Miért sír, ha játékból megcsiklandozzuk, feldobáljuk, pedig ezt ilyen korában a testvére nagyon szerette...?
  • Miért pörög olyan eszeveszetten a játszótéren és most már otthon is?

A sok miértre persze nincsenek határozott, egyértelmű válaszok, de annyi biztosan tudható, hogy a gyerekek az érzékszervi ingereket nagyon különbözőképpen tudják kezelni. A körülöttük lévő világot így más és más módon ismerik meg. Néha szélsőségesen elzárkóznak egyes ingerfajtáktól, máskor meg nem tudnak betelni a többiek számára elviselhetetlen intenzitású ingerekkel.

Addig nincs is baj, ameddig ezekkel a furcsának tűnő szokásokkal együtt nem jelennek meg más területeken is nehézségek: türelmetlen az óvodában, kapkod játék közben, nem tudja végighallgatni a mesét, nem tud tájékozódni a térben, ügyetlen a rajzban, furcsán fogja az ollót, dührohamot kap, ha rendet kellene rakni, és elkerül minden olyan helyzetet, ahol feladatokat lehetne megoldani.

Ha viszont az óvó néni, a tanító néni jelzi a szülőknek, hogy nehézségeket vél felfedezni a gyerek tanulásában, beilleszkedésében, akkor a legtöbben úgy érzik: eljött az ideje annak, hogy szakemberhez forduljanak.

Az utóbbi években egyre gyakrabban fordul elő, hogy kisebb-nagyobb tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségek, zavarok, mozgásügyetlenség… esetén a vizsgáló szakemberek szenzoros integrációs terápiát javasolnak a hozzájuk fordulóknak. Az elnevezés némi riadalmat szokott kelteni a szülőkben, hiszen ismeretlensége mellett túlzottan speciálisnak, valami módon fenyegetőnek érzik, és talán ezért terjedt el a szakmai körökben is az, hogy Ayres-terápiaként emlegetik.

Mit érdemes tudni erről a terápiás formáról?

A szenzoros integrációs terápia olyan módszer, amely a benne résztvevő gyermeknek izgalmas játéklehetőségeket nyújt, olyanokat, amelyek segítségével éretlen vagy egyes területeken nem kellően differenciált működésű idegrendszerüket saját aktív részvételükkel, önszántukból, egyéni utakon járva fejleszthetik. Tehát nem egy meghatározott, beszabályozott tréning, hanem változatos, sokféle tevékenységet felkínáló, a gyerek számára örömet okozó játékfolyamat.

Eszközei emlékeztetnek a játszóterek, cirkuszok világára: óriáslabdák, függőhálók, forgó és egyensúlyozó tányérok, tölcsérek, deszkák, hinták, valamint színes ejtőernyő, tüskés, rücskös tárgyak... Tehát csupa olyan játékszer, amely az egyensúlyi és a tapintásos érzékelés számára nyújt ingereket. Ez a két érzékelési terület az idegrendszer két legkorábban érő, legősibbnek nevezhető modalitása, amelyek hibátlan működése sokféle magasabb rendűnek tartott emberi viselkedés optimális alakulásában elengedhetetlen feltétel. Nem véletlen, hogy a gondos, szerető szülők a világon mindenhol és mindig számos ringatót, zötyögtetőt, rázogatót, hintáztatót, emelgetőt, simogatót játszanak, hol mondókával, hol dallal kísérve, hogy csecsemőjüket, kisgyermeküket megnyugtassák, felvidítsák, vagy csak szórakoztassák. Mert minden kisgyermekkel foglalkozó számára napi tapasztalat, hogy ezek a ténykedések azonnali hatékonysággal rendelkeznek, szinte a szülők első lehetőségei arra, hogy gyermekeik viselkedését befolyásolni tudják.

Ennek a varázslatos hatásnak testi, organikus alapja van, és olyan gyógyító, elrendező – integráló – eredményeket tudhatunk a sajátjának, amelyek másféleképpen nem elérhetőek, és a viselkedés azonnal látható rendezése mellett, egyes idegrendszeri háttérfolyamatok normalizálódásához vezetnek. Minden felnövekvő szervezetnek szüksége van ezekre az ingerhatásokra, de ott, ahol az idegrendszer fejlődése, önszabályozása bármilyen ok miatt nehézkesebb, lassúbb – ott egyes területeken sokkal tovább és sokkal több ilyen természetű élmény kell. Nemcsak inger, behatás, hanem élmény, ami azt jelenti, hogy valaki mással megosztható testi-lelki tapasztalat."

Háttér: www.dszit.hu

Centrumunkban lehetőség van: tanácsadásra, ha ráismertek gyermekükre a bevezetőben írtakban, valamint egyéni és csoportos foglalkozásra egyaránt, ha szeretnék gyermekük testi-lelki fejlődését és boldog, sikerélményekben gazdag iskolás éveit támogatni.

Csizmadia Melinda: +3630/688-0976